Základní škola EQ

vytváříme bezpečné prostředí pro sebeřízené vzdělávání                                   na principech svobodných demokratických škol

O nás

Kdo jsme a co děláme?

Jsme rodiče, průvodci, děti, kteří věří ve svobodu, lásku, důvěru, respekt, zodpovědnost a sebeřízené vzdělávání.

Důvěřujeme dětem, že jsou schopny vzít za své vzdělání i svůj život odpovědnost, že vnitřně ví, co se právě potřebují naučit a dokáží si o to říct a samy najít, pokud k tomu mají vytvořené bezpečné prostředí. Prostředí, které přijímá každého takového jaký je bez hodnocení, s laskavostí a respektem k individualitě každého z nás.

Školu vnímáme jako proces celoživotního učení jak dětí tak nás dospělých. Chceme, aby si děti i dospělí do života od nás odnášeli kvalitní a pozitivní vztah k sobě a tím následně i k ostatním. Díky podnětnému prostředí všichni objevovali své talenty, silné stránky a dál je rozvíjeli. Dokázali spolupracovat, vyjádřit svůj vlastní názor zároveň přijímat názory ostatních a podrobovat je svému rozvinutému kritickému myšlení.

Důležitou hodnotou je pro nás svoboda. Děti mají možnost ve škole dělat svá vlastní rozhodnutí. Učí se díky tomu nést za ně i zodpovědnost a pracovat s chybou, kterou vnímáme jako důležitou součást procesu životního učení. 

Rozvíjíme své EQ, které zahrnuje sebeuvědomování, sebeovládání, empatie a sociální dovednosti. Lidé rozvinutým EQ ovládají komunikaci a vyjadřování, díky kterým rozumí sobě, svému okolí a okolí rozumí jim. Mají skvělé předpoklady prožít spokojený, šťastný a naplněný život.

Pokud máte vážný zájem zapojit své dítě do našeho projektu, zde můžete vyplnit přihlášku

Pokud byste chtěli dostávat email se všemi důležitými informacemi (semináře, slavnosti, zápisy, atd....), vyplňte svůj email ZDE

Co nabízíme

Naše komunita nabízí

Kromě základní školy můžete využít i další služby pro děti i jejich rodiče - jako je dětská skupina pro děti do 6ti let nebo příměstské tábory. Pro rodiče dále připravujeme vzdělávací semináře - o tom jak v praxi komunikovat s dětmi, jak rozumět svým emocím, jak být sám sebou a zároveň s ostatními. Plánované termíny seminářů najdete zde

Chceme vytvářet komunitu dětí a jejich rodičů, kteří jsou na stejné vlně a jsou jim blízké hodnoty jako svoboda, respekt, důvěra, vnitřní motivace, spolupráce, nehodnotící prostředí, kritické myšlení.

Zápis 2023/2024

1.9.2023 přijmeme 10 děti do první třídy ZŠ EQ.  Přihlášku a bližší informace získáte zde

 

Dětská skupina

Od 1.9.2020 je otevřena Dětská skupina EQ.

Příměstské tábory

O prázdninách  můžete využít příměstské tábory probíhající zejména venku, v přírodě