Dětská skupina EQ

Přihlásit se můžete zde 

Od 1.9.2020 provozujeme Dětskou skupinu EQ

- je určena pro děti od 3 let do školní docházky
- dáváme důraz na osobní rozvoj a soft skills
- podporujeme dostatek volné hry
- věkově smíšený kolektiv
- respektujeme individualitu dítěte
- rozvíjíme svobodu a odpovědnost dětí
- zapojujeme děti do rozhodování o programu dne
- pořádáme slavnosti dle koloběhu roku a tradic

Přihlásit se můžete zde