O nás

Naše principy a hodnoty

Sebeřízené vzdělávání

Vzdělávání vnímáme jako přirozenou lidskou potřebu a nikdy nekončící celoživotní proces.
Věříme, že sebeřízené vzdělávání vychází z vnitřní motivace jedince a děje se prostřednictvím dobrovolně vybíraných činností na základě aktuálních potřeb člověka.

Důvěra a přijetí
Důvěřujeme dětem, že jsou schopny vzít za své vzdělání i svůj život odpovědnost, že vnitřně ví, co se právě potřebují naučit a dokáží si o to říct a samy najít, pokud k tomu mají vytvořené bezpečné prostředí. Přijímáme každého takového jaký je bez hodnocení, s laskavostí a RESPEKTEM k individualitě každého z nás. 

Otevřenost a nenásilí
Budujeme upřímné vztahy. Učíme se autentičnosti ve vyjadřování sebe, svých pocitů a svých potřeb. Využíváme nenásilnou komunikaci, kterou vnímáme jako životní styl.

Svoboda a odpovědnost
Děti i dospělí mají možnost ve škole dělat svá vlastní rozhodnutí. Učí se díky tomu nést za ně i odpovědnost a pracovat s chybou, kterou vnímáme jako důležitou součást procesu životního učení. 

Partnerství a samospráva
Učíme se být rovnocenými partnery. Dítě má stejný hlas jako dospělý. O chodu školy, tvorbě pravidel a jejich uplatňovaní rozhodujeme všichni společně, využíváme sociokratické rozhodování.

Dobrovolnost a věkové míchaní
Děti samy rozhodují čemu se budou věnovat, kdy a s kým."Jak to u nás chodí" 


  • Děti i dospělí společně utváří pravidla a rozhodují o chodu školy na sněmu
  • Děti si samy rozhodují a utváří svůj denním programu, učí se zodpovědnosti za své vzdělávání, samostatnosti, nejsou známkovány
  • Děti se účastní výletů, exkurzí a outdoorových aktivit, které i samy organizují

  • Vysvědčení je formou slovního hodnocení

  • Stravování probíhá ve společné jídelně objektu školy

  • Rodičům je nabízena pravidelná konzultace s možností účasti rodič - dítě - učitel, účast rodičů na vzdělávání dětí je vítána - konzultace, inspirace, atd.

  • začínáme v 8,30

  • info kruh v 9,00

  • oběd začíná v 12,30

  • družina končí 16,00