Zápisy


Zápisy pro rok 2024/2025 proběhnou dne 25.4.2024 

Přihlášky posílejte do 20. dubna 2024 jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: mjhh86z )

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@zs-eq.cz

 3. poštou na adresu: Základní škola EQ, Kyjovská 3187, 580 01 Havlíčkův Brod

 4. do schránky školy

Po obdržení přihlášky vám škola e-mailem zašle potvrzení o přijetí vaší přihlášky a sdělí Vám registrační číslo Vašeho dítěte a pošle další organizační pokyny k zápisu.

Do 30.4.2024 bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a rodiče přihlášených dětí o tom budou informováni.  Seznam registračních čísel přijatých dětí pro rok 2024/25 najdete ZDE

Pokud máte zájem se seznámit s principy a fungováním ZŠ EQ, vyplňte formulář pro zájemce ZDE >>

K zápisu přicházejí již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním Základní školy EQ. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

 • Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.

 • Absolvovali osobní rozhovor

 • Do každého ročníku je přijímáno 10 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

Dále doporučujeme před zápisem:

 • Rodičům dětí a dětem samotným, aby se zúčastnili dvou až pětidenního adaptačního pobytu ve výuce v Základní škole EQ a byli informováni o podobě vzdělávání

V případě převisu zájmu o přijetí rozhoduje především následující kritéria:

 • znalost a souznění s hodnotami a konceptem v ZŠ EQ. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy

 • docházka sourozence do školy/klubíku/DS EQ. V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně přijímány děti, které mají na škole studující sourozence

 • v případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude u zápisu do 1. ročníku rozhodovat losování


Přestupy

Do Základní školy EQ je přestup možný kdykoliv během školního roku. Před přestupem je nutné se seznámit se s principy školy, zúčastnit se dvou až pětidenního adaptačního pobytu ve výuce. Pohovořit o svých představách a očekáváních se zástupci zřizovatele školy nebo ředitelem

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 10 dětí do 1. ročníku Základní školy EQ