Zápis 23/24

Zápisy pro rok 2023/2024 proběhnou dne 11.4.2023  

Přihlášky posílejte do 7. dubna 2023 jedním z těchto způsobů:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky: mjhh86z )

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@zs-eq.cz

  3. poštou na adresu: Základní škola EQ, Kyjovská 3187, 580 01 Havlíčkův Brod

  4. do schránky školy

Po obdržení přihlášky vám škola e-mailem zašle potvrzení o přijetí vaší přihlášky a sdělí Vám registrační číslo Vašeho dítěte a pošle další organizační pokyny k zápisu.

Do 30.4.2023 bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a rodiče přihlášených dětí o tom budou informováni.

Žádost o přijetí je ke stažení zde:

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním Základní školy EQ. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

  • Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.

  • Do každého ročníku je přijímáno 10 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

Dále doporučujeme před zápisem:

  • Rodičům dětí a dětem samotným, aby se zúčastnili min. 2x výuky v Základní škole EQ a byli informováni o podobě vzdělávání

V případě převisu zájmu o přijetí rozhoduje především následující kritérium:

  • zákonní zástupci znají a sdílejí inovativní pedagogický přístup - jsou otevření blízké spolupráci se školou

PŘESTUP

Do Základní školy EQ je přestup možný kdykoliv během školního roku. Před přestupem je nutné se seznámit se s principy školy, několikrát se účastnit vyučování. Pohovořit o svých představách a očekáváních se zástupci zřizovatele školy nebo ředitelem

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato 10 dětí do 1. ročníku Základní školy EQ