GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola EQ, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod, a Rodiče pro moderní vzdělávání z.s. dále jen "škola a RPMV" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu a RPMV je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: ksv58nx , emailem na adrese info@zs-eq.cz nebo poštou na adrese Základní škola EQ, Kyjovská 3187, 580 01 Havlíčkův Brod . Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu a RPMV obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Odpovědná osoba pověřence: , tel.: +420 721 196 800 Lucie Stejskalová